مانیتور و کنترل دمای یخچال

نگران از کار افتادن یخچال خودروهای یخچالی و فاسد شدن مواد درون آن هستید ؟

با دستگاه های فانوس رادار به راحتی وضعیت کمپرسور و دمای داخل یخچال را مانیتور نمایید .