• تثبیت کننده ولتاژ

این دستگاه به جهت تحویل یک تغذیه صاف و بدون پارازیت به دستگاه های ردیاب طراحی و ساخته شده است .

از مشخصات این دستگاه :

  • ولتاژ ورودی از ۱۲ تا ۴۰ ولت
  • ولتاژ خروجی ۱۲ ولت ۳ آمپر
  • حذف کلیه پارازیت های ایجاد شده توسط عوامل خارجی
  • حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه ، ولتاژ های بالا
  • تثبیت کننده ولتاژ موتورسیکلت

تثبیت کننده ولتاژ موتورسیکلت به جهت تحویل یک تغذیه صاف و در محدوده کاری تعیین شده به دستگاه های ردیاب طراحی و ساخته شده است .

از مشخصات این دستگاه :

  • ولتاژ ورودی از ۵ تا ۱۵ ولت
  • ولتاژ خروجی ۱۶ ولت ۱ آمپر
  • حذف کلیه پارازیت های ایجاد شده توسط عوامل خارجی
  • حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه