دستگاه کارت خوان – تشخیص راننده – (RFID) با قابلیت اتصال به دستگاه ردیاب و ملاحظه وضعیت در نرم افزار