با نصب این سنسور بر روی مخزن حمل سوخت خودرو، حجم ماده‌ی داخل آن را به طور دائم خواهیم داشت. خطای سنسور کمتر از ۱ میلی متر و نصب و کالیبراسیون آن بسیار آسان می‌باشد. اندازه‌ی سنسور می‌تواند مطابق با ارتفاع مخزن کوتاه یا بلند شود. رنج اندازه‌گیری سنسور از ۱۰۰میلی متر تا ۱۵۰۰میلی متر می‌باشد.