شرکت فانوس رادار کاسپین با  هدف گسترش فعالیت های IT ونرم افزاری و انجام خدمات مهندسی کامپیوتر تاسیس گردید.
این شرکت در قالب گروه فنی مهندسی فانوس کاسپین با همکاریشرکت فانوس رادارسپاهان  با توجه به نیاز روز افزون صنعت نرم افزار
در کشور و اهمیت موضوعITبر آن شده اند تا با عنایت پروردگار متعال پاسخ گوی این نیاز شوند. شرکت فعالیت خودرابه
طورتخصصی وهمراه باآخرین متدولوژی های روز دنیا در راستای پیشرفت این علم قرار داده است. مهم ترین رویکرد شرکت در
جهت برآورده کردن محصولات نرم افزاری موثر در توسعه روند کاری مشتریان همراه با کیفیت مطلوب و راندمان بالا می باشد
گروه  فنی مهندسی فانوس کاسپین مفتخر است به پشتوانه کادر فنی مجرب خود در زمینه سیستمهای اطلاعاتی مکان‌محور، با به
کارگیری AVL Server، خدمت مورد توجه مشتری را تامین نماید. این سیستم اطلاعاتی  که بر  پایه  نیازمندیهای خاص این
ارگان توسعه داده می‌شود، قادر است با استفاده از سخت‌افزارهای ردیابی و زیرساخت ارتباطاتی مربوطه، مدیریت  این  سیستم
پیچیده را تسهیل نماید. مفتخر است به پشتوانه کادر فنی مجرب خود در زمینه سیستمهای اطلاعاتی مکان‌محور، با  به کارگیری
AVL Server، خدمت مورد توجه مشتری را تامین نماید. این سیستم اطلاعاتی که بر پایه نیازمندیهای خاص این  ارگان توسعه
داده می‌شود، قادر است با استفاده از سخت‌افزارهای ردیابی و زیرساخت ارتباطاتی مربوطه، مدیریت این سیستم پیچیده راتسهیل
نماید.