برای مشاهده دمو نرم افزار پس از دانلود نرم افزار یا بعد از ورود به سامانه  مدریت ناوگان
نام کاربری :user
کلمه عبور : user
کد شرکت :ghafori
از نرم افزار دیدن بفرمایید