ردیابی کودکان

نگران رفت و آمد کودکان به مدرسه و کلاس هایش هستید ؟ با دستگاه های هندهلد از راه دور فرزندان خود را محافظت نمایید .